ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഈ ദുഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒഴിയും.

ഒരു വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കടന്നുവരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക വളരെയധികം പ്രയാസകരമാകുന്നു എന്നാൽ തൊടുകുറിയിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നുചേരേണ്ട ചില തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡാ നീ തന്നിരിക്കുന്ന.

   

രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം മുക്കുറ്റിയും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ആയി വരുന്നത് കറ്റാർവാഴയും ആകുന്നു ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനു മുന്നോടിയായി തന്നെ ഈ ഒരു നിമിഷം ഇഷ്ട ദേവതിയെ കണ്ണടച്ച് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ തേടിയെത്തണം തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറി കിട്ടണം എന്ന് ഇഷ്ട ദേവതയോടെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്.

പതുക്കെ എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏത് ചിത്രം ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് എന്ന് എങ്കിൽ ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ പറയാം അതിനു മുന്നോടിയായി തന്നെ ഇഷ്ടദേവതയുടെ നാമം നിങ്ങൾ കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായി ശ്രമിക്കുക വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ലക്ഷ്മി പൂജകളിലും തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ശിവപൂജകളിലും.

ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രം കമ്മിറ്റി ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി രേഖപ്പെടുത്താനായി ശ്രമിക്കുക വരും ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞു എടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇനി ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ പറയാം ആദ്യത്തെ ചിത്രം ആയിട്ടുള്ള മുക്കുറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഫലം ഇപ്രകാരമാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.