വയമ്പും പച്ചക്കർപ്പൂരവും വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെക്കുക, കോടീശ്വരനാകും എത്ര പാവപ്പെട്ടവനും

ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചിട്ടും ഒരു കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും വരുമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കടങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ സാമ്പതികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്.

   

ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അദ്ധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയി പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നിസ്സാരമായി തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ തീർന്നുകൊണ്ട് സാമ്പതിപകരമായിട്ടുള്ള ഭദ്രത എല്ലാം മുന്നേ ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ടും നല്ല രീതിയിലും ധനപരമായിട്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന.

കർമ്മമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യുക അതിന്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർച്ചയുമായി ഐശ്വര്യവും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരുന്നത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 30 ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങും വളരെയധികം തന്നെ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധനത്തിന്റെ വരവ് തന്നെ വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്.

അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയി പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നടത്തിവരാറുള്ള മഹാലക്ഷ്മി പൂജ്യ നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആർക്കെങ്കിലും സന്ധ്യയിൽ പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരുന്നാളും ആ ഒരു കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരുടെ പേര് ജന്മ നക്ഷത്രം എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒറ്റ വരിയിൽ തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് കുറിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പൂജ രാത്രി നടക്കുന്ന പൂജയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.