ജനുവരി 26ന് ഇവർക്ക് 6000 രൂപ, സമ്മാൻ നിധി പതിനാറാമത്തെ ഗഡു 2000 രൂപ ശ്രദ്ധിക്കൂ,

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത അറിയിപ്പാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കിസാൻ സമ്മാന നിധിയിലെ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം മുടങ്ങാതെ നാലുമാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഴ്ചയും ഇതുവരെയായിട്ടും കേന്ദ്രസർക്കാർ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

   

ഏതാണ്ട് 15 ഗഡുക്കൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചു പതിനാറാമത്തെ ലഡു 2000 രൂപ എപ്പോഴും ലഭിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് ജനുവരി മാസം മുതൽ തന്നെ 26 മുതൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ആദ്യമേ തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആണ് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ.

ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെതന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറ്റു ആളുകളിലേക്ക് വിവരങ്ങളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം എത്തിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് യൂട്യൂബിൽ ആണ് എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതലായി അറിയാനായി കാണുക.