തിങ്കൾ മുതൽ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ, റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവരെല്ലാം

സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള എല്ലാവരും തന്നെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്നോളം വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തന്നെ റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർ ഈ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അരികില കുതിച്ചു ഉയരുക.

   

തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ അഞ്ചു രൂപ മുതൽ 7 രൂപ വരെ കിലോയ്ക്ക് വർധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക ഈ ചാനൽ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഇതിനു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി ഇടുക.

https://youtu.be/UGYUilOwThU