40 ലക്ഷം പേരുടെ കുടിശ്ശിക വിതരണം,5 മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ 8000 രൂപ.!

കേരളത്തിൽ സാമൂഹ്യ പെൻഷനുകൾ എല്ലാം തന്നെ വാങ്ങുന്നവരും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ ക്ഷേമനി ബോർഡുകൾ വഴി ആനുകൂലം എല്ലാവരും തന്നെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് എല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മാസത്തെ പെൻഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ജനുവരി കൂടി ഇപ്പോൾ കുടിച്ചത് 1600 രൂപ വച്ചിട്ടാണ്.

   

സർക്കാർ ഒരുമിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഏകദേശം 8000 രൂപയുടെ അടുത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എത്തിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കുടിശിക വിതരണം ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുകഈ ചാനലിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കുകയും ചെയ്യുക.