2 ലക്ഷം വീട്ടിലെത്തും ബാങ്ക്അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം. കേന്ദ്ര പദ്ധതി അപേക്ഷ

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും തീർച്ചയായിട്ടും നീയൊരു അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകൾ വഴി നടപ്പാക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജനയും ബീമാ യോജനയും 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാര് സഹായം ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ ആയി പോകുന്നത് നമ്മൾ വിഷ വെച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ.

   

തന്നെ വീടുകളിൽ വച്ച് ആശ്വാസമായിട്ടുള്ള സഹായമായി സഹായം ആയിട്ട് 2 ലക്ഷം രൂപ ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ തിരുമുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കാനും മറക്കരുത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതും ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക.

https://youtu.be/QDkz1AFKbQI