ജോലി ലഭിക്കാൻ ദർശ്ശനം നടത്തേണ്ട ഈ ക്ഷേത്രം, ഇവിടെ ദർശനം നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കും

പല ക്ഷേത്രങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിവാഹം നടക്കുവാനും സന്താന ലഭിക്കാൻയായിട്ടും വടുപത്തെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ഏറെയാണ് ഇവർക്ക് ആശ്വാസമായി തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ജോലി തടസം മാറുവാൻ വേണ്ടി ഈയൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിക്കേണ്ട വഴിപാടിനെ കുറിച്ചും ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച്.

   

നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം ഇടപ്പള്ളി മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം അഥവാ കൊട്ടാരം വക മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ സവിശേഷത എല്ലാം ഉള്ളത് പ്രസിദ്ധ കൂട്ടുകാരൻ ആയിട്ടുള്ള കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതിഹ്യമാലയിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റുന്ന വിഘ്നേശ്വറിന്റെ മഹാഗണപതി പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ.

നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നത് കോവിലിൽ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടാണ് മഹാഗണപതിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ഇവിടേക്ക് ഭക്തർ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് ഇവരുടെ ഗണപതിഹോമം നടത്തുമ്പോൾ വിഗ്നേശ്വരൻ സ്വയം പ്രതിധ്യക്ഷനായി കൊണ്ട് ആയി നിവേദ്യം വാങ്ങിച്ചു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇടപ്പള്ളി മഹാഗണപതിയായി തന്നെ കൂടി കൊണ്ടു അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപത്തിൽ നാലുകെട്ടിന്റെ നടുവിൽ ആയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രം ചെയ്യുന്നത് ഇടപ്പള്ളി രാജകുടുംബത്തിന്റെ കുടുംബ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കൊട്ടാരം വക ഗണപതി ക്ഷേത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രത്യേകതകൾ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഘോഷവും ഉത്സവങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിന് എല്ലാ ഇവിടെയുള്ള ഗണപതി ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.