കൊട്ടിയൂരിലേക്ക് കേട്ടവർ കേട്ടവർ ഓടി എത്തിയപ്പോൾ, നടന്ന മഹാ അത്ഭുതം

ദേവൻന്മാർ പൂജിക്കുന്നത് മഹാദേവൻ തന്റെ ഭക്തരിൽ എളുപ്പം പ്രീതിപ്പെടുന്ന ദേവൻ ആകുന്നു ഉത്തമ കുടുംബം ആയിട്ടുള്ള ശിവ കുടുംബത്തെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പരമശിവന്റെ മകനാണ് നന്ദി എന്നാൽ ദേവിയുടെ വാഹനമായിട്ടുള്ള സിംഹത്തിന്റെ ആഹാരമാണ് കാള ഇതേപോലെതന്നെ മഹാദേവന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ഗണപതി ഭഗവാന്റെ വാഹനം എലിയും അതുപോലെതന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ വാഹനം മയിലുമാകുന്നു.

   

ഇതിൽ മയിലിന്റെ ആഹാരമാണ് എലി എന്നിരുന്നാലും ഇവർ ഏവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയും സഹവസിക്കുന്നതു തന്നെയാകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവകുടുംബം ഉത്തമകുടുംബവുമായി അതേപോലെതന്നെ ഉത്തമറ്റ ജീവിതം ശിവപാർവതിമാരുടെ ജീവിതമായിട്ടും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പല ശിവക്ഷത്രങ്ങളും ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ആസ്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം ഒരിക്കൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ.

ഒരു കാര്യം മറന്നു വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ തിരിച്ച് ആ ക്ഷേത്രം അടച്ചിരുന്നപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ആ സമയം അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ച അധികം അത്ഭുതകരം തന്നെയാകുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കുട്ടിയുരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനോടുള്ള ഭക്തികൊണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള.

പൂന്താനം ഒരിക്കൽ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് കൊട്ടിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി പെൺകുട്ടിയോട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം എല്ലാം നടത്തുകയും അവിടെ കുറച്ചു നാൾ അടുത്തായി തന്നെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൂന്താനം നിത്യവും ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ പതിവ് മുടക്കാതെ തന്നെ കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഭാഗവതം പാരായണം ആരംഭിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.