ഈ എണ്ണ ഡെയിലി പുരട്ടിയാൽ ചെറുപ്പം നില നിർത്താം

നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും വളരെയധികം തിളക്കത്തോടെ കൂടി വളരെ ചെറുപ്പമായി ചുളിവുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചില കുട്ടികളിലാണെങ്കിലും 20 വയസ്സുള്ള ആളുകളിലാണ് എങ്കിലും അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 30 വയസ്സ് 60 വയസ്സ് എല്ലാം തന്നെ തോന്നിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രായം വളരെയധികം ചെറുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ പെട്ടെന്ന് മുഖത്ത് ചുളിവ് ഉള്ള ആളുകളാണ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രായമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അവര് നല്ലതുപോലെ ചെറുപ്പം ആയിരിക്കും.

   

അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം എപ്പോഴും തിളകത്തോടുകൂടിയിട്ട് വളരെയധികം ചെറുപ്പമായി ഇരിക്കാൻ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുഖം നല്ലതുപോലെ ചുളിവായിട്ടും വളരെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ തേജസ് എല്ലാം പോകുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നു നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സൈറ്റി അമിതമായിട്ടുള്ള സ്‌ട്രെസ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രായത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി തന്നെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന.

നമ്മുടെ ഫേസിൽ അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് ഉറക്കം ഉണ്ടേ എങ്കില്‍ ഉറക്കക്കു കുറവുള്ള ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ അവരെ കണ്ണിന്റെ അടിയിലുള്ള കറുപ്പ് നിറമാണ് എങ്കിലും മുഖത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു വെളിച്ചം ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരു തേജസ് ഇല്ലാതെതന്നെ അനുഭവപ്പെടും ഇനി നമ്മൾക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ ധാരാളമായി തന്നെ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്ര നല്ലത് അല്ലലോ നമ്മുടെ മുഖത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഡയറ്റ് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട്.

തടിയെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടീട്ട് ഡയറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഖത്തുള്ള കൊഴുപ്പ് എല്ലാം തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഒന്നു തൂങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ വരാനായി തുടങ്ങും ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഡയറ്റെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഒന്നും തന്നെ നിർത്താനായി പാടുള്ളതല്ല നമ്മൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോട്ടീൻ എല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം നല്ലതുപോലെ തന്നെ തൂങ്ങും മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ എല്ലാം തന്നെ അനുഭവപ്പെടും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മുഖത്തുള്ള അടിക്കുക പൊലൂഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് എങ്കിലും ടാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരു കരിവളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം മലപ്പുറത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് പൊടിയും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത്ഇതിനെ കുറിക്കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/0U2-BGMwd_k