ഈ പരമ്പരാഗത ലേഹ്യം കഴിച്ചാൽ എത്ര കടുത്ത ചുമയും മാറും പരിഹാരമുണ്ട്

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയെ കുറിച്ചാണ് ചുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗലക്ഷണം തന്നെയാണ് ചുമ പലപ്പോഴും ശരീര ശ്വാസകോശത്തിന് അകത്തുള്ള രോഗ അണുക്കളെയും അന്യ പദാർത്ഥങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നെ പുറന്തള്ളാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും കാഫത്തോട് കൂടിയുള്ള ചുമയുണ്ട് വരണ്ട ചുമയായിട്ടും കാണാറുണ്ട് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 8 ആഴ്ചയിൽ അധികമായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചുമയാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ്മാ പിന്നെ സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള.

   

ചുമ്മാ ക്രോണിക്ക് എന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും അലർജി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വിട്ടു മാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആസ്മ അലർജി എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയ്ക്ക് കാരണമായി മാറാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുമ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത്.

അതിന് കൂടുതൽ ശ്വാസം തടസ്സം തുമ്മൽ തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ അസുഖങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ തന്നെ കണ്ടുവരുന്നു ഇതുപോലെതന്നെ വീട്ടുമാറാത്ത ചുമ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റും ഒരു അസുഖമാണ് വയറു സംബദ്ധം ആയിട്ടുള്ള അസുഖം ആയിട്ടുള്ള ജിഇആർഡി എന്ന് പറയുന്ന.

അസുഖം ഇതുപോലെ ആമാശയത്തിനുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ചെറിയ തോതിൽ തന്നെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഇത് അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശം തൊണ്ടയിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് ചുമ്മാ വിട്ടുമാറാതെ തന്നെ വരാൻ കാരണം ആകാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മൂക്കിന്റെ അസുഖം ആയിട്ടുള്ള നാസികയിൽ വരുന്ന മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തുള്ള കഫം ഇറങ്ങുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമക്ക് കാരണമായി മാറാറുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് മരുന്നുകൾ കാരണം കൊണ്ട് വരുന്ന ചുമ ഇത് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/v-VsjHMVQw4