കുടുബത്തിന് 7 തരമുറയുടെ സ്വത്ത് വന്നു ചേരും. ഇന്ന് ഈ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നവർക്ക്‌

ജ്യോതിഷത്തിൽ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഓരോ രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് 12 രാശികളാണ് ഉള്ളത് ചന്ദ്രൻ ഓരോ രാശിയിൽ സംക്രമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചാന്ദ്രമാസത്തിൽ അതേപോലെതന്നെ സൂര്യൻ ഓരോ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂര്യമാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേരളീയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള.

   

മാസങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു സൂര്യൻ ഓരോ രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ മാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു ഈഗോ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി തന്നെ സൂര്യൻ ധനു രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആണ് എന്നാൽ സൂര്യ ചങ്കരന്മാർ ശേഷം വരുന്ന സൂര്യ ഉദയം ആയിട്ടുള്ള ദിവസത്തിന് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം തന്നെയുണ്ട് ഓരോ ഒന്നാം തീയതിയും അതിന്റെതായിട്ടുള്ള.

പ്രാധാന്യം തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ സൂര്യ സ്ക്രർമ്മ സമയം അതീവ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം തന്നെ ഉള്ളതാകുന്നു ഈയൊരു സമയം വീടുകളിൽ എന്തെല്ലാമോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നാളത്തെ ഒന്നാം തീയതി ഏതെല്ലാം നക്ഷത്രക്കാർ വീടുകളിൽ കയറണം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ക്ഷേത്ര പുരാണത്തിൽ ലഭ്യമാണ് നാളെ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ.

വീടുകളിൽ കയറുകളേയും ഇവരിൽനിന്ന് ഒരു രൂപയെങ്കിലും വാങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ സർവ്വ തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യം വന്നുചേരുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതു വളരെയധികം കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു ഇനി സമയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സമയത്തിന് വളരെ വലിയ രീതിയാണുള്ളത് വൃശ്ചികം 30 ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.