ഹാർട്ട്‌ ബ്ലോക്ക്‌ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല.. ചെയ്തു നോക്കിക്കോളൂ വേഗം..

കോംപ്ലക്സിന് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് എൻജിയോഗ്രാം ആഞ്ജിയോ പ്ലാസ്റ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെതന്നെ ചികിത്സാരീതികൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് വളരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാരീതി തന്നെയാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും എല്ലാം കേസുകളിലും ഇത് വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല വളരെയധികം സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകളെ നമ്മൾക്ക്.

   

കാരുടെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപകാരമുള്ള സാന്നിധ്യവും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസും ആവശ്യമാണ് ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ.

ഇന്ന് ഡിയോളജിസ്റ്റ് ഏറ്റവും ശത്രുവായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കുകളിൽ വരുന്ന കാൽസ്യമാണ് എപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിന്റെ ടാക്കല് ചെയ്യുന്നതിന് സാധാരണ ഒരു ആഞ്ജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബൈപാസ് സർജറിയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള വിദ്യകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൈൻസിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്.

അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആണ് നോട്ടമിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചികിത്സ പുതിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര കഠിനമായിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകളിൽ നമുക്ക് സർജറി തന്നെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മാറ്റാനായി കഴിയും ഈ റൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കാൽസ്യം ആയിട്ടുള്ള രക്ത കുഴൽ തിക്കായിട്ടുള്ള കാൽസ്യം ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ്ങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു റോട്ടബ്ലേഷൻ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നീക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷനിലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാനായി കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഒരു എം ജിയോഗ്രാമിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/mGv0EDu5ZLY