നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോകും,ഈ കഥ മുഴുവൻ കേട്ടാൽ അമ്മ മരിച്ച ഒരു കുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് എഴുതുന്ന കത്ത്

നമുക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതിയാലോ മലയാളം ടീച്ചർ ക്ലാസിൽ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒരേ സരത്തിൽ തന്നെ സമ്മതം അറിയിച്ചു ഒരു സാധാരണ 10 അല്ല നിങ്ങൾ ഒരാളിനോട് പറയാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും അതിൽ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത ആളാകാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആളാകാൻ ആരു വേണമെങ്കിലും ആകാം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം തന്നെ പങ്കുവെക്കാൻ.

   

ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം ആയിട്ട് മാത്രമേ ഈ കത്തിനെ കാണണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ടീച്ചർ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾ തലയാട്ടി എന്നാൽ പിന്നെ തുടങ്ങിക്കോളൂ ഏതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടീച്ചർ കസേരയിലേക്ക് ഇരുന്നു കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരായി ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കത്ത് എഴുതാനും തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരായി എഴുതിക്കഴിഞ്ഞത് ടീച്ചറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാനായി തുടങ്ങി ഓരോന്ന് വായിച്ച് ടീച്ചറെ തെറ്റുകളെല്ലാം.

തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവസാനമാണ് ബിനു കുട്ടൻ ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോഴേക്ക് ബെല്ല് അടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അത് കാര്യമാക്കാതെ തന്നെ ടീച്ചറുമായി സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് നടന്നു അവനെയും ഒപ്പം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു സ്റ്റാഫ്‌ റൂമിൽ ചെന്ന് ഇരുന്ന് ടീച്ചർ അവനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തുവയ്ക്കാനായി തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്നതും പറയുന്നതും അമ്മ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയുന്നുണ്ടോ.

എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ അമ്മ പോയതിനുശേഷം ബിനു കുട്ടന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും മീനക്കൂട്ടിനെ സന്തോഷങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ആരും ചോദിക്കാറില്ല അമ്മ എന്തിനാണ് എന്നെ കൂട്ടാതെ പോയത് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിന് ആരുമില്ല എന്ന് ഉള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോമുഴുവനായി കാണുക.