300 ഇൽ നിന്ന് 90ഇൽ ഷുഗർ എത്തും, പ്രമേഹം മാറാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ

പ്രേമേഹം മാറുമോ പല ആളുകളെയും അലട്ടുന്ന ഒരു സംശയമാണ് പ്രമേഹം മാറില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ എന്നാൽ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പല ആളുകളും പ്രമേഹം മാറ്റിനിർത്തനായി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രമേഹം വരുവാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് പ്രമേഹ സാധ്യത ഉള്ള പത്തിൽ എട്ട് ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം വരാതിരിക്കും ഇനി രോഗം വന്ന് എങ്കിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ആരംഭഘട്ടത്തിൽ.

   

ഏതാണ്ട് 50 ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് മരുന്ന് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗറിനെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു പോകാനായി സാധിക്കും പ്രമേഹം മാറാനായിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം ഇതിൽ നല്ല ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് അതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഒന്നാമതായി ആവശ്യമുള്ള.

ഊർജ്ജം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുകഉളൂ രണ്ടാമതായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ അതാണ് നല്ല ഭക്ഷണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ ഊർജ്ജമാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഭാരമുണ്ട് എന്നും എത്രത്തോളം കോഴുപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമുണ്ട് പഞ്ചസാര ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ധനം എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ പഞ്ചസാര വേണം അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന.

ഭക്ഷണം ഉള്ളിൽ പോയി തിരിച്ച് ഈ ഒരു പഞ്ചസാര രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ വരും അതാണ് ഇൻസുലിൻ വൈറ്റിനകത്ത് പാനലിയാസ് എന്നുള്ള ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു രസമാണ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് ഷുഗർ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ വന്ന് കോശങ്ങൾ തുറക്കും ഈ കോശങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഷുഗർ ആയിരുന്നു അവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് കോശങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമുള്ളൂ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതും മസിലും ലിവറിലും ഗെക്കജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഖരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഷുഗറും എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/zmi_Vs5PJ9A