ലിം.ഗം ഉ.ദ്ധ.രിച്ചു മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കാൻ, ഏറ്റവും നല്ല ഒറ്റമൂലി ലിം.ഗ ബ.ല.ക്കുറവ് മാറാനും ഉ.ദ്ധാ.രണ ശക്തി കൂടാനും

Kgel എക്സസൈസ് ഈ വ്യായാമങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം 2014 ലെ നൂറോളജി അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു പഠനത്തിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള വ്യായാമം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉദ്ധാരണ കുറവ് ഇ ഡി എന്നു പറയുന്നത് പ്രോ സൈറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട്.

   

നമുക്കെതിരെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സർസൈസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എല്ലാ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പെൻവിക്ക് ഫോർ മസിൽസ് നല്ലതുപോലെ തന്നെ സ്‌ട്രെജിത് ചെയ്യാനും ആ മസിലുകളെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാനും പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഉദ്ധാരണ കുറവും എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള.

സ്റ്റിമുലേഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കാനും സെക്സ് സമയത്ത് പെനിസിനെ ചേർത്തുപിടിക്കാനും ആയിട്ടും ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ എല്ലാം ആണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആളുകൾക്ക് തുറന്നു പറയാൻ വളരെ മടിയാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ചിലപ്പോൾ ഒരു ചമ്മുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും എല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പുറകെ പോയി കാലത് ആരോഗ്യവും എല്ലാം കളയുന്നതിന് പകരമായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളെ കുറിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറിച്ച് പറയാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സെക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർത്തുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/cWDDDD_lBS4