നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഇതിലുണ്ട്, പുരുഷന്മാരിൽ ഉ.ദ്ധാ.ര.ണ ശക്തി കൂടാൻ

പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ അഥവാ കാപ്പിലറി എന്ന് പറയും ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകളാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാർ റെഡിയാക്കി സംബന്ധമായ ബ്ലോക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയുക എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട്.

   

ആയിട്ടുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങളിൽ കാൽപറി പോലുള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള രക്ത കുഴലുകളിൽ വളരെയധികം ചെറിയ ബ്ലോക്കുകളെല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ ലൈംഗിക ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായ രക്ത ഓട്ടം നടക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെതന്നെയാണ് നമുക്ക് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

ഡയബറ്റിസ് മെലറ്റസ് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോള് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ചെറിയ ബ്ലോക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് രക്തയോട്ടം കുറയുന്നു ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം.

ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഉയർന്ന അളവിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉദ്ധാരണ കുറവിനെ പ്രശ്നമുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് അതുപോലെതന്നെ മാനസികമായുള്ള സമ്മർദ്ദം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മനസ്സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫൈനാൻസിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജോലി സംബന്ധമായി എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിലുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/xAdFVwIE0Ww