ഒരു ഗ്ലാസ്‌ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ നീർക്കെട്ടും മാറിക്കിട്ടും

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വേദനയും അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥതയും എല്ലാം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഭാഗത്ത് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മുടെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അടപ്പും മൂക്കൊലിപ്പും വേദനയും എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും സൈനസിനകത്ത് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും നട്ടെല്ലിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വേദനയുണ്ടായി നമ്മൾ എന്തു പറയും നടുവിന് നീര് കെട്ട് ഉണ്ട്.

   

എന്ന് പറയും മുട്ടിനകത്ത് വേദനയും നീരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുട്ടിനകത്ത് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന രോഗം എന്താണ് എന്നും ഈ രോഗം വരുന്ന വഴികളും മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട രീതികളും ഞാനിവിടെ വ്യക്തമാക്കാം നീര് കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻഫ്ളമേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് പുറത്തു കാരണങ്ങൾ.

കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് അകത്ത് നിന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിന് നിനക്ക് ഇൻഫ്ളമേഷൻ പറയാൻ സാധിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം അത് ചെറുതായി വലുതായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരം അതിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം പരിഹരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നടപടിയാണ് ഇൻഫ്ളമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയാം നമ്മൾ കാല് വഴുതി മുഖം തട്ടി വീഴുകയാണ് മുഖം താഴെ അടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഒരു മുറിവ്.

ഉണ്ടാവുകയും കുറച്ചുനേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നീര് വരികയും ചെയ്യും നീ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ തൊട്ടുനോക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗം മാത്രം ചെറിയൊരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഭാഗം നീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടാൻ മൊത്തത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയെല്ലാം അനുഭവപ്പെടും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ തട്ടി വീഴുന്ന സമയത്ത് ആ വശത്തു ഉള്ള കോശങ്ങൾക്ക് ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയും ആഘോഷങ്ങളെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു ദുരിത ഗതിയിൽ അഭാകത്തുള്ള നമ്മുടെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ എല്ലാം വികസിക്കുകയും ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ ഓടി എത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/dnQf8fOdpAA