ഇത് കുടിച്ചാൽ മതി ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ, ശീ.ഘ്രസ്‌.ഖലനം മാറ്റി പങ്കാളിയെ തൃപ്തിപെടുത്താൻ

പുരുഷൻമാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശ്രീ സ്ഖലനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സീക്രസ്കലനം കാരണങ്ങളെയും ആണ് ഇത് എന്താണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഞാനിവിടെ വളരെ വ്യക്തമായ പറയാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും സീക്രസ്കലനം വ്യക്തികൾ വളരെ വിരളം തന്നെ ആയിരിക്കും പുരുഷലിംഗീക ഹോർമോണിൽ.

   

അറുപതു ശതമാനത്തിനും കണ്ടുവരുന്നത് 70% കണ്ടുവരുന്നതും ശ്രീ സ്ഖലനമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സൈക്കോളജിക്കൽ ആണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ ഒരു പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് സ്ത്രീകളുമായി compar ചെയ്യുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെതന്നെ.

വീട്ടിൽ ചെലവുകൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ വർക്ക് പ്രഷറുകൾ ഓഫീസിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നാളെ എന്ത് ചെയ്യണം നാളെ ഓഫീസിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കലനം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വിശേഷ പങ്കാളി കുറ്റപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും പരാജിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെത്താൻ ഇതിലും വളരെയധികം പരാജിതനാണ് എന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം മാനസികമായി തന്നെ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈൻഡ് തന്നെ മാറുകയാണോ ഈ ബന്ധത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു തോന്നൽ ആയിട്ട് വരികയാണ് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കാരണം കൊണ്ടും sucess ആയ ലൈംഗികബന്ധം സാധ്യമല്ല ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/0_C2hSwBMSo