ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും മാറ്റാം, വെറും 3 കറിവേപ്പില കൊണ്ട്

30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ചെറിയ വേദന വരുമ്പോൾ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി പേടിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ രക്തം പരിശോധികുബോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കരുതി ബേജാറാവുന്നവർ അങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പലരും എല്ലാവരും കരുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്തദിവസം ഹാർട്ട്‌ അറ്റാക്ക് വരും.

   

എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്റെ പല സമയമെടുത്ത് ചെലവാക്കുന്നത് കോളട്രോൾളിനുള്ള എന്നുള്ള മരുന്ന് എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതലായി നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് വ്യായാമം എല്ലാം ചെയ്തു ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ കൊളസ്ട്രോളും കുറയ്ക്കാനായി കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ.

ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകൾ എല്ലാം ഉപകാരപ്പെടും ആകണം എന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ മാറിയിട്ട് പേടിയില്ലാതെ വേദനയോടെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരു വീഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോള് പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നല്ല കോളസ്ട്രോൾ അതുപോലെതന്നെ ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെതന്നെ ട്രൈ ഗെളസീറൈഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരാളുകളും ഒറ്റവാക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം.

ഡോക്ടറാവുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണയിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എണ്ണയിൽ വരുന്നതാണ് എന്നതിൽ ഏറെ വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അരിഭക്ഷണം ശരീരത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അത് കൊഴുപ്പായിട്ട് മാറും ചിലപ്പോൾ അരിഷ്ണത്തിൽ ആസിഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് എണ്ണയുടെ അളവിന്റെ അത്ര അല്ലെങ്കിൽ മസാലയുടെ അളവിന്റെ അത്ര ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ അത് ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോഴുപ്പ് ആയി മാറും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ആളുകൾക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മലയാളികൾ ഇത്തരം അധികം ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/fMit-IWV0ss