ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ മതി യവ്വനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും, ദിവസം മുഴുവൻ ഊർജ്ജം നിലനിർത്താനും

ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ പോലുംമാരെ കണ്ട് പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടറെ എന്ത് ചെയ്യാനും ഉന്മേഷം കിട്ടുന്നില്ല പോലും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ജോലി തുടങ്ങിയ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്ന രാത്രി കിടന്നാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ രക്തം പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല എങ്കിൽ ടോണിക്കും എല്ലാം കുറിക്കുന്നതിനു.

   

മുമ്പേതന്നെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചില തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ എനർജി നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉറക്കം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആറുമണിക്കൂർ എങ്കിലും നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് 50 വയസ്സിന് മുകളിലാണ് എങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അഞ്ചുമണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണം ഉറക്കത്തിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓർഗൻസിന് അവരുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വിശ്രമം വലം തന്നെ ലഭിക്കുകയും അത് അവരുടെ ഒരു ഫുൾ ഡേയുടെ അടുത്ത ദിവസത്തെ അവരുടെ എനർജിന്.

വളരെയധികം സഹായകരമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമമാണ് ദിവസവും രാവിലെ ഉന്മേഷം ഇല്ല ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാനായി തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് ദിവസവും മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ അതിന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൻവശം കൊണ്ടുവരാനുള്ള അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് ദിവസവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യായാമം എപ്പോഴും വൈകുന്നേരം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ രാവിലെ നമ്മൾ സമയം ചെലവ് ആക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു ദിവസം ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നിലനിർത്താനായി നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായി വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/UUup90HnUu8