ഈ ഒറ്റ മരുന്ന് മതി.. മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വന്നവർക്കും, ഇനി ഇത് വരാതിരിക്കാനും,മൂത്ര തടസത്തിനും -Stone in urine

ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം കല്ലുകൾ ചികിത്സിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകാം കിഡ്നിയിൽ നിന്നും ജില്ലയ്ക്ക് പോകുന്ന യുറേറ്ററി എന്നുള്ള ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകും സഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടാകും ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിവൈഡേഷൻ തന്നെയാണ്.

   

അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് അളവ് കുറയുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ചില ആളുകളിൽ ചില തരത്തിലുള്ള ദ്രാവങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് രോഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായി തന്നെ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റലുകൾ എല്ലാം ആയിട്ട് കല്ലുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് ജന്മനാ ഉള്ള യൂറിക് ആസിഡ് കാൽസ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്രാവങ്ങളെല്ലാം.

കൂടുന്നു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് മരണം കല്ലുരുപീകരണം വരും മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് കിഡ്നിയിലും യൂറിറ്ററിയിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂത്രസഞ്ചിയിലും എല്ലാം തടസ്സം കാരണം കെട്ടി നിന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കല്ല് രൂപീകരണം വരും മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മരണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കല്ലുരൂപീകരണം ഉണ്ടാക്കും ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം അല്ല കിഡ്നി സ്റ്റോണിനും.

ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ചെറിയ ഒരു കല്ലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സെന്റീമീറ്ററിൽ താഴെ യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു കല്ല് രോഗിക്ക് ഇതുകാരണം വേദനയും ബ്ലീഡിങ്ങും ഇൻഡക്ഷനും ഒന്നുമില്ല ഇനി ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രയാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഉള്ള രോഗിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/JksfL1VlDmc