ഇതിലും എളുപ്പമുള്ള മരുന്ന് വേറെയില്ല.. കൈകാൽ പെരുപ്പ്, തരിപ്പ്, മരവിപ്പ്.. മാറ്റാൻ -Swelling, numbness, and tingling

കൈയിൽ കാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് മരവിപ്പ് അതുപോലെതന്നെ വിരലുകളിൽ ഒരു തിരതരിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഉള്ളം കാലിൽ നമുക്ക് ഒരു മരവിപ്പ് പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ കാലിൽ ഇടുമ്പോൾ ശരിക്കും ചെരുപ്പ് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അനുഭവപ്പെടുക പലപ്പോഴും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളം കാലിൽ സൂചി കൊളുന്നത് പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് വയസ്സായ ആളുകളിൽ കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്.

   

എങ്കിൽ ഇത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരു 26 25 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു യുവാക്കുകളിൽ പോലും ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പെരിഫ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഡാമേജ് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നമില്ല ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേർവ് ഡാമേജ് പരിഹരിക്കാൻ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഞാനിവിടെ വ്യക്തമാക്കാൻ നമ്മുടെ നാടുകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഓരോ കോശങ്ങളിലേക്കും.

ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എത്തിക്കുന്നത് നാഡികളാണ് ഈ നാഡികളാണ് നമ്മുടെ കാലിൽ ചെറിയൊരു മുള്ളുകൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കാൽ വലിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഭാഗത്തുനിന്നും ഈ സന്ദേശം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ തലച്ചോറിലേക്ക് മില്ലിൽ സെക്കന്റെ കൂടെ തന്നെ എത്തുകയും സെക്കൻഡിൽ കാലു വലിക്കുക എന്നുള്ള സന്ദേശം തിരിച്ച് കാലിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ നേർവിനകത്ത് കൂടി സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നാൽ.

ഈ ഒരു കോശങ്ങൾക്ക് അകത്ത് നേർവുകൾക്ക് അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നാൽ കോശങ്ങളുടെ അവസാനഭാഗങ്ങൾ നശിച്ചു പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളിലൂടെ സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്പീഡിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നാലോ കോശങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ടായാലും ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു എന്ന് വരാം പെരിഫ്രണ്ട് യൂറോപതി എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഈ നാഡികൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം നാടുകളുടെ അറ്റം വേരുകൾ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലേക്കും ഈ നാഡികൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/5l22JyukSIA