ഇത് വെറുവയറ്റിൽ കഴിച്ചാൽ… പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭക്ഷണം അറിയേണ്ടതെല്ലാം -To control diabetes

ഭക്ഷണം പ്രമേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഷുഗർ നിയന്ത്രിക്കാനായി ചെയ്തു തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രമേഹം അതിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണോ കഴിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ പ്രമേഹം മരുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ കുറഞ്ഞ ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ ആയിട്ട് അന്നജം ഗ്ലൂക്കോസും കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ മരുന്നിനും ഭക്ഷണത്തിനും ഇടയിൽപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പ്രമേഹരോഗികൾ എന്താണ് ഇതിന് പരിഹാരം സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡയറ്റിനെ.

   

കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കണം എന്ന് അറിയാൻ തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ പ്രമേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ വർധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ പ്രേമേഹത്തിലാണ് ഇൻസുലിന്റെ കുറവ് വരുന്നത് അവർക്കാണ് ഇൻസുലിൻ വേണ്ടത് അവർക്ക് വേറെ മരുന്നുകൾ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ.

തന്നെ എടുത്തേ പറ്റൂ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിന്റെ കുറവില്ല ഇൻസുലിൻ ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും അതിൽ ഇൻസുലിൻ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഇൻസുലിൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസുലിൻ വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഷുഗർ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ശരിക്കും ഇൻസുലിന്റെ അളവ് ശരിക്കും കൂട്ടാനുള്ളതാണ് കൂട്ടീട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹോർമോൺ ഉള്ളത് നമ്മുടെ.

ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹോർമോൺ കൂടുന്നതും എല്ലാം കുറയുന്നതും നല്ലതല്ല നമുക്കറിയാം ഇൻസുലിന്റെ അളവിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ നമ്മൾ പുറമേ ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല ഇൻസുലിൻ കൂടുതൽ ആകുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് പ്രേമേഹ രോഗികൾ ഓർമ കുറവ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ കണ്ണിന്റെ പകുതിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/z54RFF3kgkU