ഇത് കഴിച്ചാൽ കിട.പ്പറ.യിൽ കു.തിര.ശക്തി ലഭിക്കും മൂന്നിര.ട്ടി പവർ നൽകും ഇത് -Horse power will be obtained

സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള വിവാഹജീവിതം നമ്മളിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളിൽ എല്ലാ ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സംതൃപ്തം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതമാണ് സംതൃപ്തം ആയിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികത വളരെയധികം അത്യാവിശം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് വിവാഹം മോചനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതിന് പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്.

   

എങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലൈംഗിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് പുറത്ത് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ കാരണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതുതന്നെയാണ് അപ്പോൾ സംതൃപ്തം ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിതരീതിയും നമ്മുടെ ജോലി സംസ്കാരവും എല്ലാം തന്നെ ആരോഗ്യത്തെ.

നല്ലപോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലർക്കും ഡയബറ്റിസ് വർദ്ധിക്കുന്നു പ്രഷർ വർദ്ധിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ വർധിക്കുന്നു fatty ലിവർ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളും ഈയൊരു ജീവിതശൈലിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വരുന്ന ആരോഗ്യത്തെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പല ആളുകളുടെ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈംഗികതയ്ക്കും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനും വിവാഹ ജീവിതത്തിലും ഇത് വളരെ പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലൈംഗികതയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/nzBfyN2a4mA