കടം തിരുന്നില്ലേ? ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ കന്നി മൂലയിൽ? വേഗം തീരും കടം -Didn’t you pay the debt?

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ എട്ടു ദിക്കുകളിലും ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരു ഭിക്കാണ് കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ കന്നിമൂലയിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ആശുഭകരം ആയ പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒന്നെങ്കിലും കടങ്ങൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളിൽ നിന്നും.

   

പിണങ്ങി പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരും കടമയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ദിവസേന തന്നെ കടം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മേൽ ഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണ് എങ്കിലും ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധം ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ധനം വരുന്ന രീതിയാണ് എങ്കിലും എല്ലാ രീതികളിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

കന്നി മൂലയിൽ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ധനം വന്നുചേരുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും സമ്പത്തും ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാം തന്നെ നേട്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങും ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കന്നിമൂലകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും ആദ്യമായിട്ട് കന്നിമൂലയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാം മുതിർന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം കന്നിമൂലയിൽ പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും കന്നിമൂലയിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുവാനായി പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സംഭവിക്കും ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് ഒരു മേൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഉയർച്ചകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുകയില്ല കന്നിമൂലയിൽ ഈ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കിണർ വരിക അഴുക്കുചാലുകൾ വരിക കക്കൂസിന്റെ ടാങ്ക് വരിക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.