ഉ.ദ്ധാര.ണ ശക്തി കൂടാനും ലിം.ഗ ബ.ലക്കുറവ് മാറാനും സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും നല്ല ഒറ്റമൂലി -U.Dhara.na strength to increase

ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും എല്ലാം തന്നെ പരസ്യങ്ങളെ പുറകെ പോയി കാശും ആരോഗ്യവും എല്ലാം കളയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതും നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാനായി പോകുന്നത് kejgel എക്സസൈസ്.

   

ഈ വ്യായാമങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമോ 2014ലെ താരാപ്യൂട്ടിക് അഡ്വാൻസ് ന്യൂറോളജി ആൻഡ് സെക്സ് കോളേജിൽ ഒരു പഠനത്തിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യായാമ ക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രീ സ്കലനം ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസൈറ്റ് ഗ്രഥിയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതിൽ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്.

കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സസൈസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പേൽവിക്ക് ഫ്ലോർ മസില് നല്ലതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യാനും വജൈനയുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള മസിലുകളെ നല്ല രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാനും പലപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും എല്ലാം.

തന്നെ കൊടുക്കാനും സെക്സ് സമയത്ത് പെനിസിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും ആയിട്ടും ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ആളുകൾ തുറന്നു പറയാൻ വളരെ മടിയാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ഒരു ചമ്മൽ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും എല്ലാം തന്നെ പരസ്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോയി കാശും ആരോഗ്യവും എല്ലാം കളയുന്നതിന് പകരമായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാനായി കഴിയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അറിയണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/cWDDDD_lBS4