അല്പം കരിഞ്ചീരകം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മതി പങ്കാളിയെ തൃ.പ്തിപ്പെ.ടുത്താം കു.തിരശക്തി ലഭിക്കും ഇത് കഴിച്ചാൽ -Satisfy your partner

സംതൃപ്ത വിവാഹജീവിതം നമ്മളിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും പല നമ്മളിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം തന്നെയാണ് സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിന് സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികത വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് വിവാഹമോചനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇനി പണി തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്.

   

എങ്കിലും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതുതന്നെയാണ് അപ്പോൾ സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയ്ക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിതരീതിയും നമ്മുടെ ജോലി സംസ്കാരം എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ.

നല്ലതുപോലെ ഇന്ന് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഇന്ന് ഡയബറ്റിസ് വർദ്ധിക്കുന്നു അക്ഷരം വർധിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ വർധിക്കുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളും ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല.

ബാധിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ജീവിതത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതു പല ആളുകളുടെയും ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈംഗികതയ്ക്ക് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥതക്കുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിനും വിവാഹ ജീവിതത്തിനും വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകരം ഏൽപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് സംതൃപ്തമായ ലൈംഗികതയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/hy9t3zf5OEQ