വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ചട്ടിയിൽ വെള്ള ശംഖ് പുഷ്പം വളർത്തിയാൽ -If the white conch flower is grown

നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം അച്ഛൻ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുകയും മനസ്സമാധാനം സന്തോഷവും എല്ലാം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പല വസ്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതാകുന്നു സനാതന ധർമ്മത്തിൽ നിർമ്മിതമായിട്ടും വീട്കളികളിൽ അത്യാവശ്യമായി പതിയുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് തുളസി വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഐശ്വര്യവും.

   

ഉയർച്ചയും അനുഗ്രഹവും നൽകുന്ന അമൂല്യമായ സസ്യമാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കൂടാതെ പല തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നതും ആകുന്നു വീടിന് അഴകും അതേപോലെതന്നെ സൗന്ദര്യവും എല്ലാം നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പുഷ്പമാണ് സംഖ് പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കും നീല ശങ്ക് പുഷ്പത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് നിരവധി.

ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആകുന്നു എന്നാൽ വെള്ള ശങ്ക് പുഷ്പത്തിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക വെളുത്ത ശങ്ക് പുഷ്പത്തെക്കുറിച്ചും ഇവ എപ്രകാരമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ചെടിയോടൊപ്പം മറ്റൊരു ചെടികളും വളരുകയാണ് എങ്കിൽ വന്ന് ചേരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്.

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എവിടെയാണ് ശങ്കുപുഷ്പം നേടേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ചില ആളുകൾക്ക് സംശയമുള്ളതാകുന്നു കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയാനായി പോകുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനും ഓരോ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജമുള്ള ആവുന്നതാണ് ചില വസ്തുക്കൾ ചില ദിശകളിൽ വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.