ഈ കാര്യം കുളിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്താൽ കണ്ണീരും ദുഖവും ഒഴിയില്ല -There will be no tears and sorrow

നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ കാലാകാലങ്ങളായി ചെയ്യുന്ന പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഓരോ തലമുറകളായി അവർ അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നതും ആണ് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ മൂല കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാതായി അറിവ് നമ്മളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദോഷമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു തരൂ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളും അത് കാര്യമാക്കി എടുക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ കാരണവർമാർ പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ പലതും.

   

വസ്തുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വസ്തുവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുവാനായി പാടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കുളി കഴിഞ്ഞശേഷം ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുവാനായി പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സുമ്മങ്കലികൾ സിന്ദൂരം അണിയേണ്ടതാണ് ഈ മുടി അഴിച്ചു ഇടുന്നതും വളരെയധികം ദോഷകരമായി തന്നെ കാണുന്നു നനഞ്ഞു മുടി കെട്ടിവയ്ക്കാനും പാടുള്ളതല്ല.

മുടി അഴിച്ചിടുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യുവതികൾക്ക് വളരെ ദോഷകരമാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ശക്തികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം എല്ലാം നേടുവാനായി തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം വർദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം ഇടുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ് വിവാഹം കഴിയാത്ത സ്ത്രീകൾ കന്യകയായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള.

ശക്തികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ സുമംഗലികൾ കുളികഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ സിന്ദൂരം അണിയേണ്ടതാകുന്നു വെള്ളം താഴെ വീഴരുത് കുളി കഴിഞ്ഞശേഷം പല ആളുകളും തലമുടി ശരിക്കും തോർത്താതെ മുടിയിൽ നിന്നും ജലം താഴേക്ക് വീഴുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.