ഇത് കഫക്കെട്ടിന്റെ അടിവേരിളക്കും, ശ്വാസകോശം ക്ലീൻ ആവും ഇത് ചെയ്താൽ.. -The lungs will be clean

കഫം കെട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത് എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല നമ്മളെല്ലാ ആളുകളും ഒരു തവണയെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഈ കഫക്കെട്ടിനെ വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്.

   

ചുമ്മാ അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട് അതുപോലെതന്നെ ശ്വാസംമുട്ടൽ ഇതിനോടൊപ്പം വരുന്ന മറ്റു അലർച്ചി പ്രശ്നങ്ങൾ മൂക്കെടുപ്പ് തുമ്മൽ കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങിയവയും വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസംമുട്ടൽ ആയിട്ട് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മളെ എല്ലാം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു കഫക്കെട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം കൂടുതലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ.

എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ മോഡേൺ മെഡിസിനും ലഭ്യമാണ് നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപകട എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം നമ്മുടെ ശ്വാസനാളുകളിൽ കഫം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്ക് മുതൽ തൊണ്ട വരെയുള്ള ക്രികൊ കാർട്ടിലാജ് സംഗതി നമ്മൾ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് എന്നും ഇനി താഴേക്കുള്ള ഭാഗത്ത് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും.

കഫം അടിഞ്ഞുകൂടാം മുഖം കടുപ്പം തമ്മിൽ ആയിട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കഫം കെടന്ന് കുറുകി ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം കുഞ്ഞു വാവകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ കുരുക്കുറിപ്പ് എന്നാണ് പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് പദം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ മലയാളത്തിൽ കുറു കുറുപ്പ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ് പലപ്പോഴും ഓ പി കൺസൾട്ടിംഗ് ഷീറ്റിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇതിനെ കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/XpdJLO1Jc00