മണിക്കൂറുകൾ ഏത് ചുരുങ്ങിയ ലിം.ഗവും നേരം വടി പോലെ നിൽക്കും, ലിം.ഗ ബ.ലക്കുറവ് ഈസിയായി പരിഹരിക്കാം -Lim.Gav will also stand like a stick for a long time

എടുത്ത് സ്ഥിരമായി തന്നെ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഉദ്ധാരണ കുറവ് ശ്രീ സ്കലനം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പലതരത്തിലുള്ള എൻക്വയറീസ് അതായത് പല ആളുകൾക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണം തന്നെ അവരുടെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

   

പോലും പോകാനായി മടിക്കുന്ന ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചെന്ന് കാരണം ക്ഷിണിതനായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങാമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കാരണം എല്ലാം തന്നെ പറയാം ഉള്ള കാരണം എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു അകപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് പോലും ഡിപ്രഷൻ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതുരണ്ടും തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഒരു 24 വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊരു മെന്റൽ പ്രഷറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത.

രീതികാരണമാകുന്ന ഡ്രസ്സ് കാരണം വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാം പരിഹരിച്ച് തീർക്കാവുന്ന ഒരു തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇനി ഒരു മുപ്പതിന് മുകളിലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാരണം ജനനേന്ദ്രിയം അതായത് ബലൂൺ പോലെയാണ്.

അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അതിൽ ഒരു എൻട്രി ഹോൾ രക്ത ഓട്ടം വർധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സൈസ് വർധിക്കുന്നതും അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നതും നമ്മളെയും ബലൂണിന്റെ ഒരു പൈപ്പിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് വീർക്കില്ല അതുപോലെതന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇന്ദ്രിയവും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളതു പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിന് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതൽ ആയി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/yHin9fjX900