പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മൂലക്കുരു മാറ്റിയെടുക്കാം, വീണ്ടും വരാത്തരീതിയിൽ തനിയെ ചുരുങ്ങിപോകും -The root can be removed

വളരെ കമോൺ ആയി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു 70% ത്തോളം ആളുകളിൽ ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന എന്നാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പറയാൻ ആയിട്ട് പല ആളുകളും മടിക്കുകയും ആരും കാണിക്കുന്നില്ല ലക്ഷണങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ അവഗണിക്കുന്നതും മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതുമൂലം ജെറിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഹെമറോയിഡ്.

   

അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലക്കുരു പൈൽസ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സർജറി ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പൊതുവേ എന്നാൽ പൈസ കേസുകളിൽ വളരെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നുള്ളൂ അതൊരു നാല് ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് രീതികളിൽ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ കാണുകയും ചികിത്സ ചെയ്യുകയും.

ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹെമാരോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലക്കുരുവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പൈൽസ് നമ്മുടെ മാലാശയത്തിൽ മാല ദ്വാരത്തിന് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കുഷ്യൻ പോലെ വെയിൽസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് രക്ത കുഴലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിരകൾ എന്ന് പറയും തിരകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന.

തടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ളമേഷൻ വീക്കം എല്ലാം ആണ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലുകളിൽ പല ആളുകൾക്കും വെരിക്കോസ് വെയിൻ കാണുന്നില്ലേ ഇത് സീരിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം അടുത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വെരിക്കോസ് തന്നെയാണ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൊതുവെ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഹേമരോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ന്റെര്ണല് ഹെമറോയിഡ് എന്ന് പറയും അതായത് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ തട്ടിപ്പും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എസ്റ്റേണൽ എന്നും എന്നാൽ ബ്ലീഡിങ് പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പുറത്തേക്ക് കാണാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തടിപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഇന്റേണൽ എമറോയിഡ് എന്ന് പറയും ഇത് 40% ത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/GpQRVwebCxo