ഇനി യൂറിക്കാസിഡിന്റെ നീരും വേദനയും മറന്നേക്കൂ,യൂറിക് ആസിഡ് പമ്പ കടക്കും -Uric acid will pass through the pump

ഇന്ന് പലപ്പോഴും കൊളസ്ട്രോൾ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു യൂറിക്ക് ആസിഡ് എന്താണ് എന്നും കൊണ്ടാണ് അതുമൂലം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അത് കുറഞ്ഞു വേണ്ടി വീട്ടിൽ വച്ച് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഒറ്റമൂലികൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു കേസിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സാധാരണയായി നമ്മൾ പ്യൂരിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ.

   

കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന്റെ ദഹനം കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി ഇതിനെ തന്നെ തനിയെ തന്നെ പുറന്തള്ളുന്നു ചില ആളുകളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പുറന്തള്ളപ്പെടാതെ നമ്മുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇത് അടിഞ്ഞു കൂടും അത്തരത്തിലാണ് ഇത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്.

സാധാരണ നമ്മൾ നോർമലി എന്താണ് വെച്ചാൽ പുരുഷന്മാർക്കാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആണ് യൂറിക്ക് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതശൈലി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു 3.5ടു 7.3 വരെയാണ് നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും പുരുഷന്മാരിൽ അത് ഒരു സെവൻ എല്ലാം സിക്സ് പോയിന്റ്9 ആകുമ്പോഴേക്കും അത് നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാണിക്കാറുണ്ട് സ്ത്രീകളിലും അതുപോലെതന്നെ 5.9 എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ജോയിന്റ് പെയിൻ പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ കാണിക്കാറുണ്ട്.

അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂറിക്ക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് മൂലം എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എന്നും അതുപോലെതന്നെ അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം ഗാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാൻ പറ്റും കാലത്ത് പണ്ടത്തേക്കാളും ആളുകൾക്ക് പറയാറുണ്ട് യൂറിക്ക് ആസിഡ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും അതുപോലെതന്നെ റെഡ് മീറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പോയാലും അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടറുകളും പോലെ തന്നെ ഉള്ള ചുവന്ന കളർ ഉള്ള ഇറച്ചി എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ തന്നെ കാരണമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/DryLewsWBU8