ഉ.ദ്ധാ.രണം ഇരട്ടിയാക്കും ഏത് പ്രായക്കാർക്കും,പെട്ടന്നുള്ള സ്‌.ഖല.നം എളുപ്പം പരിഹരിക്കാം -Ejaculation can be solved easily

നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം പുരുഷന്മാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സീക്രസ്കലനം എന്നുള്ള കുറിച്ചാണ് ശ്രീ സ്കലനത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് വിധത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ശ്രീ സ്കലനം അവസ്ഥാ അനുഭവിക്കാതാ ആയിട്ട് ഉള്ള വ്യക്തികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും പുരുഷൻ ലൈംഗിക മുകളിൽ 60 ശതമാനത്തോളം.

   

കണ്ടുവരുന്നതും 60% മുതൽ 70% വരുന്ന കേസുകളും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ സീക്രസ്കലനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാന പെട്ട ഒരു കാരണമെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് സ്ത്രീകളുമായി കംപയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെതന്നെ.

വീട്ടു ചെലവുകൾ ലോൺ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് വർക്ക്‌ പ്രഷറുകളും ഓഫീസിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കച്ചവടക്കാരാണ് എങ്കിൽ നാളെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ടെൻഷൻ ഈ രൂപത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ഖലനം സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിനുശേഷം പങ്കാളി കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും.

താനൊരു പരാജിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് താൻ ഇതിലും താനൊരു പരാജിതനാണ് എന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നതോടുകൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന് സിനിമ പരമായിട്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സങ്കടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈൻഡ് തന്നെ മാറുകയും ആണ് എന്നെക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ബന്ധത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ മാറുകയാണ് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കാരണവശാലും ലൈംഗിക ബന്ധം സാധ്യമല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/F8ITI2WFp2o