ഇവിടെ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി.. പുരുഷൻമ്മാരിൽ ഉള്ള ലൈം.ഗീക പ്രശ്ന.ങ്ങൾ.ക്ക് പരിഹാരമായി -Remedies for limescale problems

ഇവിടെ ഡിസ്ക് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും ഇവർ എന്ത് വിചാരിക്കും അതുപോലെതന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും പേടിയാണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും.

   

നമുക്കത് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ശാരീരിക്കാം ആയി മാനസികമായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞതവണ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ കുരുക്കൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അതായത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ടുമാസമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് രണ്ടുമാസം കൊണ്ട് തന്നെ 8 കിലോ കുറഞ്ഞു എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്കേ ഞാൻ അവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട്.

പറഞ്ഞു കാര്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതൊരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ എല്ലാം ചില age ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് കാണുന്നതാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സമാധാനമായത് എന്താ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നിസ്സാരം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഒരു ഡിസ്കസ് പോലും.

ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ആക്കാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് വെച്ചാൽ മാനസികമായിട്ട് തളർന്ന് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഉറക്കമില്ലാതെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കാത്തത് കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/wkXPvltuIoU