മാവിലയുടെ കൂടെ പ്രമേഹം 300 ൽ നിന്നും 100 ലേക്ക് താഴാൻ ഇതുകൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചു കഴിക്കൂ -To reduce diabetes

പ്രേമേഹം മാറുമോ പല ആളുകളെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാറില്ല എന്നായിരുന്നു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ എന്നാൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നതും പല ആളുകൾക്കും പ്രമേഹം മാറ്റുവാനായി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രേമേഹം വരുവാനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കാണ് തീവ്രമായുള്ള പ്രമേഹ സാധ്യതയുള്ള പത്തിൽ എട്ടിൽ ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം വരാതെ ഇരിക്കും ഈ രോഗം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് തിരിച്ചും ആരംഭഘട്ടത്തിൽ.

   

തന്നെ ഏതാണ്ട് 50 ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് മരുന്ന് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗറിനെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു പോകാനായി സാധിക്കും 2019ൽ ഞാൻ എഴുതി മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകം പ്രമേഹം മാറാനായി നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രമേഹം മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ.

യഥാർത്ഥത്തിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളൂ ഒന്നാമതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഊർജ്ജം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ രണ്ടാമതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള മദ്രം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ അതാണ് നല്ല ഭക്ഷണം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഊർജ്ജം ആണ് നമുക്ക് എത്ര ഭാരം ഉണ്ട്.

എന്ന് എത്ര കോഴുപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആളുകൾക്കും രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമുണ്ട് പഞ്ചസാര ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ധനം എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പഞ്ചസാര വേണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉള്ളിൽ പോയി ദഹിച്ച് ഈ പഞ്ചസാരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ വരും അതായത് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതൽ ആയി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/LAh3Spv-CoA