നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക് ! ഇതു മതി മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഉറങ്ങാൻ -To get a good sleep

ഞാനിന്ന് ഉറക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉറങ്ങുക സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം ആയിട്ട് വരുന്ന അപ്പോൾ ഈ ഉറക്കെ കുറവ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ നേരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്.

   

നമ്മൾ പ്രോപ്പറായി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ആയി കഴിയാതെ ആക്സിഡന്റ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം അതുപോലെതന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ജോലികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ ഉറക്കം ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ ഷുഗർ.

ഇതുപോലെയുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെല്ലാം വരാനും സ്ട്രോക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് .നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിമെൻഷൻ അതുപോലെതന്നെ അൽഷിമേഴ്സ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഉറക്കം വളരെയധികം ഇമ്പോട്ടനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഉറക്കത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രയിനിന് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനുള്ള അഴുക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ എടുത്ത്.

ഈ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിന് സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് ആക്ടീവായിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കത്തിന് സമയത്ത് മാത്രമാണ് അഴുക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ ബോഡി എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തം ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഠിത്തം മെമ്മറി കറക്റ്റ് ആക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉറക്കത്തിന് സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും വളരെയധികം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉറക്കം കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇരട്ടിപ്പുകളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഒന്നാമതായി sleep ഹിഗ്ജീൻ എന്നാണ് ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉറക്കം വന്നില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഉറക്കം ഗുളിക എടുത്ത് ഉറങ്ങി അങ്ങനെ ശരിയാകില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/eb2vIGQ8IDk