ആഗ്രഹിച്ചത് നടക്കും, വീട്ടിൽ 7 തലമുറക്കുള്ള സ്വത്ത് വരും -Generational wealth will come

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവയിൽ ചില വസ്തുക്കൾ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാകുന്നുചില വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകമായുള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മൾ നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതാകുന്നു അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വസ്തുവാണ് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂല് ചൂല് നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലിനമായ സ്ഥലങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് എന്നുള്ളത്.

   

കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പോസിറ്റിവിറ്റി അഥവാ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം കൊണ്ടുവരാനായി സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യം നിറയുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ചൂല് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഐശ്വര്യ ദേവത ലക്ഷ്മിദേവി ഈ വസ്തുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ജോലി അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം.

ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും ബഹുമാനത്തോടെ കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു ഭൂമിയിൽ വൈകുണ്ഡങ്ങളിൽ വളരെ പ്രശസ്ത മായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജയകുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർണ്ണ ചൂല് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായി ഇത് കണക്കാക്കുന്നതുമാണ് വീടുകളിൽ ചൂൽ പ്രകാരമാണ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു കാര്യവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു തന്നെയാകുന്നു വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ചൂൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യണം വളരെ.

പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പുതിയ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രത്യേകമായുള്ള സമയം ചില ആളുകൾ നോക്കുന്നതാണ് കാരണം ലക്ഷ്മിദേവിയെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കുന്നത് ചില ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായി പ്രത്യേകിച്ച് ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സമയം നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു കാരണം എപ്പോഴാണ് ജോലി നമ്മൾ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം.

നമ്മൾ ഐശ്വര്യ ദേവതയെ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പൊതുവേ ചൂൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏറ്റവും വളരെയധികം ശുഭകരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ പുരുഷന്റെ കൃഷ്ണ പക്ഷ ദിവസങ്ങളിലും ചൂല് കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ ഐശ്വര്യമായി തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചൂല് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യം എല്ലാം ഇരട്ടിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.