ലൈം.ഗിക അവയവത്തിലേക്കുള്ള കുതി.രശക്തി നൽകുന്നു,ര.ക്ത.യോട്ടം വർധിപ്പിച്ച് – by increasing the blood flow

ആരും അടുത്തും നമ്മുടെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്നും പല പേഷ്യൻസിനെ അടുത്ത് നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖം അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പുറത്ത് പറയാൻ തന്നെ വളരെയധികം മടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അവരോട് ചോദിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ജീവിതരീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനും.

   

അതിനുള്ള ചികിത്സ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ സെക്സിൽ ഡിസയർ കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതും ഏതെല്ലാം സമയങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലായിട്ടും സ്ത്രീകളിൽ കാണാറുള്ളത്.

എന്നുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളിൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു അറിയാം ഒരു കുട്ടി ഒരു ക്യൂബർട്ടിക്ക് വിജയാകുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഈ ഹോർമോണിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ്.

ഒപോസിറ്റ് സെക്സി ആകർഷണം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഹോർമോണിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളിൽ പല സമയങ്ങളിലും ഈസ്റ്റർജിൻ എന്നും പറയുന്ന ഹോർമോണിന്റെ അതുപോലെതന്നെ പുരുഷന്മാരിലാണ് എങ്കിൽ ടെസ്റ്റ്ഓഫ്സൈറ്ണ് എന്ന ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമെല്ലാം തന്നെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാറില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും തന്റെ പല ആളുകളോടും പോലും പോലും ഇതൊന്നും പല ആളുകളും പറയാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/FqMXEpif35M