പെട്ടന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം വെരിക്കോസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒറ്റമൂലി -Difficulty with varicose veins

ആളുകളുടെ കാലുകളിൽ എല്ലാം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വെയിൻ തടിച്ചു വീർത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് വെരി കോഴ്സ് വെയിൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെരി കോഴ്സുകൾ മൂലം എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തടയാം ഇതിനെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആളുകളുടെ കാലുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്.

   

ഞരമ്പുകളെല്ലാം വീർത്ത് തടിച്ച് ഒരു സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറി ഒരു വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് മാറാറുണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയാനുള്ളത് അതായത് ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സിരകൾ അതിന്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിന്റെ അശുദ്ധ രക്തം വന്നു നിറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനോട് വെരിക്കോസ് വെയിൻ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

എങ്കിൽപോലും നമ്മുടെ കാലുകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടാറുള്ളത് അത് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൂടുതലായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എങ്കിലും കൂടുതലായും കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാലുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്തെ ഭാരം മുഴുവനായിട്ടും താങ്ങി നിർത്താനുള്ളത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാരം താങ്ങി നിർത്തുമ്പോൾ.

നമ്മുടെ കാലുകളിലേക്ക് ഉള്ള സിര നമ്മുടെ കാലുകളിലേക്കുള്ള വെയിൻസ് എല്ലാം തന്നെ ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുകയും ഇതിൽനിന്നുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുകയും തിരിച്ചറിവോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ആ ഭാഗം ബൾജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു വരികയും ഞരമ്പ് തടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാനായി കഴിയും നമ്മൾ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/9_aTPuZJIX4