വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന റെമെഡി കാൽ, കൈ, തരിപ്പും മരവിപ്പും മാറാൻ -To relieve leg, arm, numbness and tingling

ഓ പിയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്നവരെ അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പും ഇപ്പോ ആയിട്ട് എല്ലാം വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഇനിയുമായി തന്നെ കയ്യിൽ തരിപ്പ് എല്ലാം ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കാർഡണൽ syndrom എന്നുപറയുന്ന ഒരു അസുഖം വളരെയധികം കോമൺ.

   

ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരസുഖം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജോലികൾ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെതന്നെ കത്തി അരിയുമ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം കൂടുതൽ സമയം എന്തെങ്കിലും കൈകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ കൈകളിൽ തരിപ്പും പലപ്പോഴും വേദന എല്ലാം തന്നെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

പലപ്പോഴും ഉറക്കമാണ് ഉറക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കൈകൾക്കെല്ലാം തന്നെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ തരിപ്പ് വരികയും പേഷ്യൻസ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പോലും എല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട് വർക്കുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കംപ്ലൈന്റ്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇതു കൂടുതലായിട്ടും റീസൺ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും.

ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും അനന്തന് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഡയബറ്റീസ്, തൈറോയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാത സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് കൂടുതലായി തന്നെ കാണാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഗർഭിണികൾക്ക് വളരെ കോമൺ ആയി തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു വരാറുണ്ട് അത് ഒരു ടെമ്പററി ആണ് പലപ്പോഴും ഹോർമോണിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടും വണ്ണം കൂടുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രെഗ്നന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അത് തനിയെ തന്നെ അതുമാറാവുന്നുണ്ട് കാർപെൽ tunnel എന്ന അസുഖം എന്താണെന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഞരമ്പ് ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/RcsAEykpFpM