കഫംകെട്ടിനും കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമക്കും പെട്ടന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കാം!! -Phlegm and hacking cough

വ്യാപകമായി തന്നെ താനെ കാണുന്ന അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആയി പോകുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിന് മുകൾഭാഗത്തെ ബാധിക്കാനായി സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അളുകളെ ബാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് കഫം ഉണ്ടാവുക അത് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് അത് നീങ്ങുക.

   

പലപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ചെറിയൊരു അലർജി കണ്ടീഷൻ പോലെ അല്ലമായിരിക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കും അവഗണിക്കും പിറന്ന ക്രമേണ ആയിട്ടാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഇത് എത്തുക എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന് പുറകിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് കഫം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാലിക്കുന്നത് കഫം ഉണ്ടാകുന്നത് അത്ര മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ.

കഫം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അത്ര മോശമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അതൊരു ടോക്സിക് എലിമിനേഷൻ ഒരു ചീത്ത വസ്തുവിന് നിന്നും പുറന്തള്ളാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കഫമായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒരു iritent ഒരു ഒരു അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയാനുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ കഫത്തിന്റെ നിറവ്യത്യാസം വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കാറുള്ളത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞ ചില സമയത്ത് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള നിറ വ്യാസവും കഫത്തിനു ഉണ്ടാകില്ല നിരക്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് അത് മഞ്ഞനിറത്തിൽ കാണാം ആളുകൾക്ക് പച്ചനിറത്തിൽ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽക്കനുസരിച്ച നിറങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/cUuyd1Hh-oA