ഈ റെമെഡി നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കും ,ബന്തപെടുമ്പോൾ പെട്ടന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ? -Does it go away quickly when you are tired?

പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഉദരണ കുറവിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ അതായത് കാപ്പിലറി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാർഡിയാക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് അറ്റാക്കാണ് നമുക്ക് അറിയുക എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള.

   

ഓരോ കോശങ്ങളിലും പോകുന്ന ക്യാപ്പുലറി പോലെയുള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ട് രക്തക്കുഴലുകളിൽ വളരെ ചെറിയ ബ്ലോഗുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അവയവങ്ങളിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഓട്ടം നടക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് ഡയബറ്റീസ് ഒരുപാട്.

കാലമായിട്ട് പ്രേമേഹം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അടുത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കൊളസ്ട്രോളുകളുടെ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളിലെല്ലാം ചെറുത് പോലെ തന്നെ ബ്ലോക്കുകളെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുപോലെതന്നെ അങ്ങോട്ട് രക്ത ഓട്ടം കുറയുന്നു ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക് ആസിഡ്.

അമിതമായ രക്തത്തിലെ അമിതമായി യൂറിക്കാസിഡ് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നത് ഇത് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദം ആൻഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ജോലിസംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഓഫീസിലുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/AvE18HPrnU8