ഈയൊരു ഒറ്റമൂലി ഉപയോഗിച്ചാൽ, മൂത്രത്തിൽ കല്ലും, പഴുപ്പും ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചുവരില്ല!! -Stones in the urine

വെള്ളം കുടി കുറഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്ന് പല ആളുകളിലും വളരെ കോമൺ ആയി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും വേനൽക്കാലം എല്ലാം കാലം അടിപ്പിച്ചു വരുന്ന ഒരു കൂടി തന്നെ മൂത്രകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ വരാറുണ്ട് അതിൽ.

   

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ തന്നെ പല ആളുകളും കൊണ്ടുനടക്കും അധികഠിനമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് എല്ലാം പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവർ ഒരു സ്കാനിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലിനെ ആണ് ഇത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക രോഗലക്ഷ്മികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഊര വേദന അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദന എല്ലാം ഉണ്ടാകും പല ആളുകൾക്കും തന്നെ.

നമ്മുടെ വയറിനും ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും തുടങ്ങി അരിഞ്ഞ് പോരുന്ന നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള വേദന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദനയെല്ലാം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിന്റെ കളർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ പത വളരെയധികം കൂടുതലായി അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ ഒരു ചെളി പോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഫീ കിണറിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം തന്നെ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള മൂത്രമെല്ലാം തന്നെ കാണാറുണ്ട്.

അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കാലിന്റെ തുടയിലേക്ക് എല്ലാം നീളുന്ന വേദന അതുപോലെതന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടുവേദന എല്ലാമാണ് സാധാരണ ഇതിന്റെ രോഗലക്ഷണമായിട്ട് കാണാറുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ആളുകളിൽ ചർദ്ദിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകും ചില ആളുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം എടുക്കടക്ക് ഒഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചാലും പൂർണമായിട്ടും പോയി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഒരു തൃപ്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം പല ആളുകളിലും ഈ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആളുകൾക്ക് കാണാറുണ്ട് പ്രസവ വേദന പോലെയുള്ള വേദനകൾ അത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദനയെല്ലാം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചാൽ പോലും കുറയാത്ത വേദന ആയിട്ട് എല്ലാം തന്നെ രോഗികളെ എത്താറുണ്ട് കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/DtN2vzUY-sI