15 ദിവസം തൈറോയ്ഡ്, പിസിഒടി എന്നിവക്കും രക്തക്കുറവിനും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ.. – Try this for anemia too

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപേ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ആഹാരക്രമീകരണത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളത് ആണ് കഴുത്തിന് ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന് ആകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് നമ്മൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എന്നു പറയുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥി ഉൽപതിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ശരീരത്തിലെ മെട്രോപൊളിസം അതുപോലെ തന്നെ.

   

എനർജി നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റുകളിൽ അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ മസിലുകളെ എല്ലാം തന്നെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും വളരെ വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ട് ഒരു ഹോർമോൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന്റെ വ്യതിയാനം പല ആളുകളെയും ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇതുപോലെ വളരെ അധികം ഇത് കോമൺ ആണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രഥി യുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ കുറവുള്ള ഒരു സമയം ഇപ്പോൾ ഹൈപോ തൈറോയ്സിസിനെ.

കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോ തൈറോയ്ഡിസം തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ആവശ്യത്തിനു ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നിവ സാഹചര്യം 100 ആളുകളിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാൾ എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരാറുണ്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം അതുപോലെതന്നെ മലബന്ധം പിന്നെ വളരെയധികം ക്ഷീണം എല്ലാം അനുഭവപ്പെടുക.

എനർജി ഇല്ലാത്തതുപോലെ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വളരെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈയൊരു കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന കുറവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പലതരത്തിലുള്ള ഔഷധങ്ങളും മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/LIszWtnyiPU