പൈൽസ് ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ചുരുങ്ങും. ഇതുമാത്രം മതി സുഖമായ ശോധന ഉണ്ടാവാൻ -Piles will shrink overnight

പൈൽസ് ആളുകൾ പുറത്തു പറയാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു തടിപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഭാഗത്ത് ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു ക്ലീൻ ആകാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതുപോലെതന്നെ ബ്ലീഡിങ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് എല്ലാം തന്നെ അനുഭവപ്പെടും ഈ മൂന്ന് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് പൈൽസ്.

   

കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പൈൽസിന്റെ സാധാരണ ചികിത്സകൾ എല്ലാം തന്നെ മലദ്വാരത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ചികിത്സകളാണ് നൈസർ ആയാലും സർജറി ആയാലും തൂക്കത്തിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ആണെന്ന് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ കൊണ്ടു നിർത്തുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ചികിത്സകൾക്ക് പകരം ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പുതിയൊരു ചികിത്സയാണ് എംബ്രോയ്ഡ് ചികിത്സ എന്ന് പറയും.

അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും മലദ്വാരത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നമ്മൾ തോടുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കയ്യിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ട്യൂബുകളെല്ലാം കടത്തിയിട്ട് ഈ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ കയറി അവിടെ രക്തയോട്ടം കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് നിർത്തുന്നില്ല നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കും പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്തം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചുരുങ്ങി വരികയും ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുകയും പേഷ്യന്റിനെ ചികിത്സയിലൂടെ തന്നെ ഇതു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്ന് ഒറ്റ ദിവസം.

കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തു പോകാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ കഴിയും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ടോമിനുഭവപ്പെടുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ മലദ്വാരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് തൊടുന്നില്ല നമ്മൾ തൊടുക പോലുമില്ല അപ്പോൾ പേഷ്യന്റിനു ഭയങ്കര അധികം കംഫർട് ആണ് രണ്ടാമതായി മൂന്നാമതായിട്ട് അതിൽ മരിക്കുക ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തൊടുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു തരിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് ഇൻജെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം നാലാമതായിട്ട് റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ് ഇത്രയും അധികം അധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അനുതമായിട്ടുള്ള പൈൽസ് ചികിത്സ രീതികളാണ് എംബ്രോയിഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/7cljgnfmsKc