എങ്കിലിനി നന്നായി ഉറങ്ങാം ,ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ മതി -to get sleep

ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഭക്ഷണവും രണ്ടാമതായി കൃത്യമായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ഉറക്കവും ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓർക്കും കിട്ടാത്തതിന് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് ഉറക്കം കിട്ടാത്തത് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി കാരണം ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ലൊരു ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത് എന്നാൽ ഒരു ഉറക്കം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും നല്ലതുപോലെ.

   

തന്നെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആക്കാൻ ആയി കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ടിപ്പുകൾ ചെയ്തു നോക്കാം എന്നുള്ള നോക്കാം ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലരീതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഉറക്കം.

വന്നാലും കമ്പ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും ചില ആളുകളാണെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്യൂട്ട് എന്നും ക്രോണിക് എന്നും അക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് പനി എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചില അസുഖങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മെൻഷൻ കാരണം വീട്ടിൽ.

ഒരാളുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം വരുന്നതിനു മുമ്പായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മാനസികപരമായിട്ടുള്ള ആൻസൈറ്റി മൂലം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചില ആളുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു chanage കാരണം ഉറക്കമില്ലായ്മ പറയാറുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ക്രോണിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറയുക.

അത് കൂടുതലും ചില മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നവർക്കാണ് പാർക്കിംഗ് ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് കാണപ്പെടാറുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും ഈ ഒരു ഉറക്കക്കുറവിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാം രണ്ടാമതായി ക്രോണിക് ആയിട്ടും ഉറക്കാം ഇല്ലാത്ത നിൽക്കാൻ അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള തൈറോയ്ഡ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ വരാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/sZ6v82wuXQ8