ഈയൊരു അടുക്കള ടിപ്പിൽ കൈകാൽ തരിപ്പ് മുട്ടുവേദ എല്ലാം ഒതുങ്ങും -To relieve swelling, numbness, tingling

കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് മരവിപ്പ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് വിരലുകളിൽ ഒരു തരി തരിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഉള്ളം കാലിൽ ഒരു മരവിപ്പ് പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചെരുപ്പ് നമ്മൾ കാലിൽ ഇടുമ്പോൾ ശരിക്ക് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളം കാലിൽ സൂചി കൊള്ളുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുക ഇതു വയസ്സായി ആളുകളിൽ മാത്രം കാണുന്ന വളരെ കോമൺ ആയി കാണുന്ന ലക്ഷണമാണ്.

   

എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരു 25 26 ആയിട്ടുള്ള പ്രായം ആയിട്ടുള്ള യുവാക്കളിൽ പോലും ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് പെരിഫ്രണ്ട് യൂറോപതി എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാഡികൾക്ക് നമ്മുടെ നേർവിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഡാമേജുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നേർവ് damagae.

പരിഹരിക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്കെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാൻ നമ്മുടെ നാടുകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ കോശങ്ങളിലേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് നാഡികളാണ് ഈ നാടുകളാണ് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മുള്ള് കൊള്ളുന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കാൽ വലിക്കുന്നതിന് കാരണം കൊണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ സന്ദേശം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് വളരെ.

മില്ലി സെക്കന്റുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ എത്തുകയും അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ തന്നെ കാലു വലിക്കുക എന്നുള്ള സന്ദേശം തിരിച്ചു കാലിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ നേർവിനകത്ത് സന്ദേശങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഈ കോശങ്ങൾക്ക് തന്നെ നേർവിൽ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ കോശങ്ങളുടെ.

ഏൻഡ് ഭാഗങ്ങൾ നശിച്ചു പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സുകളിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്പീഡിന് വ്യത്യാസം വന്നാലോ കോശങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഡയമേജ് ഉണ്ടായാലോ ഒരുപക്ഷേ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം കാണിച്ചു എന്ന് വരാം പെരിഫറൽ ന്യൂറോപതി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഈ നാഡികൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാം നാഡികളുടെ അറ്റം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/C_sOlT7AyDE