പ്രമേഹം കൊളസട്രോൾ മാറും, ഇതുപോലെ വാഴക്കൂമ്പ് കഴിച്ചാൽ

നമ്മളിവിടെ പ്രമേഹത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു വിഷയം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്രമേഹത്തിന് അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കും ഒരുപാട് സംശയമുള്ളതാണ് കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നു സംസാരിക്കാം ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രമേഹം മൈക്രോമാസ്ക്ലർ അതായത് ചെറിയ രക്ത ധമനികളിലും വലിയ രക്തങ്ങളിലും.

   

രണ്ട് തരത്തിൽ തന്നെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചെറിയൊരു രക്തധമനികളിലെ സങ്കീർണതകൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മൈക്രോ വാസ്പിലർ കോബ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് വലിയ രക്ത ധമനികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഒന്നാമതായി ഹൃദയരോഗം രണ്ടായി മസ്തിഷ്ക ആഘാതം കാലിലേക്കുള്ള രക്ത ഓട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ആണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വലിയ രക്ത ധനികളിലെ.

രോഗം പ്രേമേഹം നിയന്ത്രണം മാത്രം കൊണ്ട് മുഖനിധിക്കാനായി കഴിയുന്നതെല്ലാം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അതായത് പ്രമേഹം നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം രക്തസമ്മർദം നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം അതായത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കണം നാലാമത്തു ആയി നല്ല ജീവിത ശൈലി ആയിരിക്കണം.

കാര്യങ്ങൾ ശരിയായെങ്കിലും മാത്രമാണ് നമുക്ക് വലിയ രക്തധമനികളിലേക്ക് ഉള്ള രക്ത ഓട്ടത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ ആയി നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചാർജ് സമ്മർദം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതും ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോളിന് പറയുന്നതും വളരെയധികം റിലേവണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രമേഹത്തോട് അധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/NVz8O5Opru0