മൂത്രത്തിൽ കല്ലും യൂറിക്ക് ആസിഡും അലിഞ്ഞു പോകാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

പലപ്പോഴും കൊളസ്ട്രോൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കേസിലെ എന്നുള്ളതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൂലം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും നമുക്ക് ഇത് പറയുന്നതിനു വേണ്ടി വീട്ടിൽ വച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഒറ്റമൂലികൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് യൂറിക്കാസിഡ് എന്നുള്ളത്.

   

നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണയായി പ്യൂരിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഫലമായിട്ട് അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സാധാരണയായി ഇത് നമ്മുടെ കിഡ്നി തന്നെ തനിയെ തന്നെ പുറന്തള്ളും പക്ഷേ ചില ആളുകളിൽ എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പുറം തള്ളപ്പെടാതെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് അടിഞ്ഞു കൂടാനായി തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കണ്ടിഷനിലാണ്.

നമ്മൾ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് സാധാരണ നോർമലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷന്മാർക്കാണ് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിട്ടും കാണാറുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ജീവിത ശൈലി അനുസരിച്ച് ഒരു 3.5 തൊട്ടു 7.5 വരെയാണ് നോർമൽ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ പോലും പുരുഷന്മാരിൽ അത് ഒരു 6.9 ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാറുണ്ട് സ്ത്രീകളിലും.

അതുപോലെ തന്നെ 5.9 എന്നുള്ള ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ജോയിന്റ് പെയിന്റ് അടുത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂറിക്കാസിഡ് കൂടുന്നത് മൂലം എന്നിലെന്തരത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതു ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം പറയാൻ കഴിയുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ടത്തെപ്പോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് പേരുണ്ട് യൂറിക്കാസിഡ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഹാര ശൈലിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതുപോലെതന്നെ റെഡ് മീറ്റുകൾ എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫംഗ്ഷന് പോയാലും നമ്മൾ ആട്ടിറച്ചി അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ചുവന്ന കളറിലുള്ള ഇറച്ചികൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/V8Z1NLJCRFc